Esperantilo Blogo en Esperanto pri projekto Esperantilo kaj komputila lingvistiko

22.6.2007

Ludoj kun programlingvo „prolog“

Filed under: programado — artur @ 18:21

Prolog estas programa lingvo, kiu bazas sur predikatkalkulo. Onidire tiu lingvo havas mirindajn eblojn kaj estas uzata por artefarita intelekto kaj ankaŭ en lingvistika programado. Tio estas por mi la kaŭzo pli detale rigardi la lingvon. Mian intereson pri tia programado vekis fine la ĉapitro pri logika programado en libro „Structure and Interpretation of Computer Programs“ de Harold Abelson, Gerlald Jay Sussman kun Julie Sussman. La prezentita algoritmo nomiĝas angle „unification“. Mi iam ankaŭ en mia ŝtudperiodo provis prologon, sed tiam mi ne sukcesic kompreni pli ol la konata ekzemplo kun familio.

Feliĉe en nuna tempo oni per interreto tre facile povas trovi liberan programaron kaj dokumentaron. Do mi instalis SWI-Prolog kaj komencis legi la instruan interetan libron pri prologo
(Lern Prolog Now!).

La ideo de prologo estas tre alloga. Oni ne difinas kiel fari ion, sed nur logikaj reguloj. La prologo mem trovas la rezulton de demando. Do programo estas la bazo de reguloj. Tio estas pro specifaj tipoj de problemoj tre potenca ilo. La prologo estas ankaŭ tre avantaĝa por prilaboro de arbaj strukturoj kaj listoj. Kvankam en prologo oni ŝajne ne devas pensi pri la afero, kiel la programo solvas problemojn, post pli detala rigardo la interna kalkulo de prologo estas esenca afero. Do estas tre grave kiel oni difinas regulojn kaj ankaŭ la ordo de reguloj. Ne estas ankaŭ tre facile kompreni la rekursion en tiuj reguloj. Sen mia okupo pri lingvo Scheme mi preskaŭ ne havus ŝancojn kompreni la principon de akumulatoro ĉe rekursio. Mi pensas, ke sen scio pri funkciaj lingvoj kiel „Lispo, Scheme“ oni tre malfacile povus kompreni prologon. Insterese, ke mi retrovis ĉe tiu kazo la saman ekzercon kiel ĉe ŝemo, kiu pritraktas la reversadon de listo kun kaj sen akumulatoro

;; naiva programado
naiverev([],[]).
naiverev([H|T],R) :- naiverev(T,RevT),append(RevT,[H],R).
;; kun akumulatoro
accRev([H|T],A,R) :- accRev(T,[H|A],R).
accRev([],A,A).
rev(L,R) :- accRev(L,[],R).

;; la sama tasko en ŝemo.
;; invert : (listof X) -> (listof X)
;; to construct the reverse of alox
(define (invert alox0)
 (local (;; accumulator is the reversed list of all those items
	 ;; on alox0 that precede alox
	 (define (rev alox accumulator)	
	  (cond
	   [(empty? alox) accumulator]
	   [else
		(rev (rest alox) (cons (first alox) accumulator))])))
  (rev alox0 empty)))

La programo en prologo estas mirinde mallonga eĉ ĉe komparo kun ŝemo. Por mi nova estas en prologo la fakto, ke mi aŭ tuj sukcesas difini korektan regulon aŭ mi longe pensas pri 2 linioj de programo. Ekzemple mi tre longe pensis pri ekzerco 6.3.
La tasko estis: Difinu la regulon swapfl/2 kiu pruvas ĉe du listoj estas samaj, krome ke la unua kaj ka lasta elemento estis interŝanĝitaj.

swapf([1,2,3,4],[4,2,3,1])
 Yes
swapf([1,2,3,4],[1,2,3,4])
 No

La ekzerco sugestis uzi la predikaton append/3. Kaj antaŭaj ekzercoj prilaboris la predikaton final(X,List), kiu testas, ĉu X estas la fino de listo L. Do mia unua provo estis.

final([F],F)
final(F,[H|T]) :- final(F,T).
swapf([H1|T1],[H2|T2]) :-
 final(H2,T1),
 final(H1,T2),
 append(R,[H1],T2),
 append(R,[H2],T1).

La programo funkciis perfekte por jes/ne demandoj, sed kiam mi volis demandi kun variablo, la programo donis la unuan rezulton kaj poste dronis en senfina laborado.

35 ?- swapfln([1,2,3,4],[4,2,3,1]).

Yes
36 ?- swapfln([1,2,3,4],X).

X = [4, 2, 3, 1] ;

Action (h for help) ? abort
% Execution Aborted

Mi longe penis, kiel plibonigi tion. Fine mi difinis la regulojn kun rekursio kaj akumulatro.

swapflInner([End],[Begin],Begin,End).
swapflInner([E|T1],[E|T2],Begin,End) :- swapflInner(T1,T2,Begin,End).
swapfl([H1|T1],[H2|T2]) :- swapflInner(T1,T2,H1,H2).

Tiu difino sukcesis ankaŭ solvi la demandojn swapfln([1,2,3,4],X) kaj swapfln(X,[1,2,3,4]). Do prologo ne estas vere facila maniero de programado pro komencantoj kaj povas enhavi multajn aĉajn embuskojn. Mi povas imaĝi, ke de iu grando la flegado de tiuj programoj estas tre malfacila kaj bezonas longan sperton. Por mi ankoraŭ stranga estas la funkciado de predikato rek/2.

;; en tiu direkto funkcias ĉio
2 ?- rev([1,2,3],X).

X = [3, 2, 1] ;

No
;; en alia direkto okazas eraro
3 ?- rev(X,[1,2,3]).
ERROR: Out of local stack
  Exception: (209,511) accRev(_G1257054, [_G1257053, _G1257047|...], [1, 2, 3]) ? 

Do ŝajne en prologo oni devas zorge pripensi, kien oni povas enmeti variablojn. En la instrua libro oni tamen neniam pri tio diris kaj ŝajne komentarojn kaj priskriboj de predikatoj ne estas kutimaj.

Nun mi daŭre lernos tiun lingvon kaj mi volas apenaŭ vidi kelkajn ekzemplojn pri lingvistika programado per prologo. Interesa estas ankaŭ por mi vidi la programojn, kiuj estas taŭgaj por reala mondo. Do programoj, kiu havas uzulan interfacon aŭ prilaboras dosierojn. Feliĉe la labormanieron de prologo oni povas uzi de ankaŭ en aliaj lingvoj. Ofte medioj por prologo ebligas la komunikadon kun programoj skribitaj en C kaj Java. Ekzistas ankaŭ moduloj por javo, kiu ebligas la uzadon de logika programado. Ofte tiuj moduloj estas uzataj por difini kaj traserĉi bazojn de datumoj.

leciono por Esperantilo

Certe de programlingvo prolog oni povas lerni multon ankaŭ por aliaj programaj lingvoj. La ĉefa algoritmo de prologo, kiu estas „unification“ oni povas ankaŭ programi en aliaj lingvoj. Ankaŭ ekzistas ekzempla programado por Tcl. Mi pensas, ke per metodoj de prologo, oni povus tre pure difini la regulojn por serĉado kaj transformigo de sintaksaj arboj. Penseblaj estas reguloj por gramatika korektilo, kiuj estas difinitaj laŭ logika maniero.

Nun reguloj aspektas kiel sube:

match {
   folioj {
     OR {b kilogramo b kvanto b litro b amaso b metro}
     v de
   }
}

Tiu lingvo estas tre simila al prefiksa predikata matematiko (+ 2 2) kiu estas uzata en ŝemo. Tio nun sufiĉas por facilaj reguloj.
Esprimo (v de) signifas = (folio de sintaksa arbo, kies vorto estas „de“). Se oni povus uzi variablojn kaj logikaj reguloj, tiuj difinoj povus estas pli kompleksaj. Ekzistas nun projektoj, kiuj uzas prologon por difini regulojn de XML-transformado. Onidire tiuj reguloj estas pli klaraj ol tiuj de XSLT. La alia eblo estas la difino de sintaksa analizilo per Prologo. La fama DLT projekto uzis prologon por tiu tasko. Mi havas dubojn pri tio, ĉu vere prologo estas tre taŭga por tiu celo. Unue oni plej ofte interesas ne pri ĉiuj eblaj analizoj sed nur pri unu analizo, kiu estas la plej verŝajna. Due oni volas havi la rezultojn de analizo, eĉ se la plena korekta analizo ne estas ebla. Tial la labormaniero de prologo, kiu estas „top-down“ ne estas avantaĝa. Mi pensas ankaŭ, ke difino de esceptoj de natura lingvo (ankaŭ de Esperanto) povas esti tre malfacila en prologo. Mi ĝis nun ne trovis la pritakson de tiu problemo kaj estas tre neverŝajne, ke tio ekzistus por Esperanto. Ŝajne ĉiuj nunaj sintaksaj analiziloj ne plu uzas prologon aŭ logikan programadon. Eble la ĉefa kazo estas la rapideco de tiuj programoj. La alia kampo estas la difino de semantikaj retoj. Tio ŝajne estas la forta trajto de prologo. En prologo estas eble difini demandoj sur rekursiaj strukturoj kaj evidente semantikaj retoj estas rekursiaj. Tio ne estas eble en normala SQL de kutimaj datumbazoj. Semantikaj retoj estas kondiĉo por pli bona maŝina tradukado.

Ne estas facila tasko tralabrori la abundan teorion kaj enprogrami tion en la taŭga programo, kiu donas al la uzantoj iun profiton. Ofte estas por uzantoj tre utilaj tute simplaj funkcioj. Aliaj funkcioj bezonas fundan teorion kaj longan rezonadon.
Avantaĝe estas, ke pro interreto nun eĉ la neprofesiulo kiel mi havas la senpagan aliron al modernaj programoj kaj dokumentaro.
Ankaŭ hodiaŭaj hejmaj komputiloj estas sufiĉe rapidaj por tiaj taskoj.

17.6.2007

Novaĵoj en eldono 0.93

Filed under: ĝenerale — artur @ 16:52

Ĝenerale

 • Nova Analizilo: Markato de neoficialaj vortoj.
 • Farba markato de morfemoj.
 • Malgrandaj korektoj de gramatika korektado.

Sintaksa Analizo

 • Frazparto: „multe pli“
 • Frazpartoj de tipo: „pri preskaŭ blua libro“
 • Korekto en analizo de relativaj subfrazoj
 • Aliaj korektoj

Tradukado

 • Oni povas specifi la fakon de tradukada teksto. Tio enfluas la elekton de sinonimoj.
 • Nun aldonaj privataj tradukaj vortaroj estas uzeblaj. Do oni povas krei vortarojn por specifa tipo de teksto.
 • Pola traduka vortaro estas plivastigita.
 • Uzebleco de interaktiva tradukado estas plibonigita.
 • Por polaj adjektivoj estas nun ebla la elekto de sinonimoj, kiu dependas de kunteksto de vorto.
 • Pola tradukado: „multe pli“
 • Pola tradukado: „ĉirkaŭ …“
 • Plibonigo de uzebleco de programo

Aliaj malgrandaj korektoj kaj plibonigoj

Mi dankas al Eckhard Scholl por kelkaj bonaj rimarkoj kaj ideoj.
Mi dankas al ĉiuj raportantoj de eraroj.

4.6.2007

La ideoj por eldono 1.0

Filed under: ĝenerale — artur @ 18:17

La eldono 1.0 havas grandan signifon en libera programado. La numero, kiu estas pli granda ol 1.0 sugestas, ke la programo estas sufiĉe taŭga por ĉiutaga uzado. La nuna eldono de Esperantilo havas la numeron 0.92. Do ŝajne la eldono 1.0 ne estas fora.
Sed certe ĉiu scias, ke inter 0.92 kaj 1.0 troviĝas senlima nombro de numeroj, kiujn mi povus uzi (0.93, 0.94, 0.95, 0.99, 0.991, 0.9991, 0.99991).

Ofte aŭtoroj de programoj tre frue numeras la eldonon kun 1.0 por instigi la uzantojn uzi la programon, kvankam la programo estas plena de eraroj. Ĉar multaj uzantoj precipe ne instalas programojn kun malalta numero, la tento estas granda rapide publiki programon kun granda numero. Sed ekzistas ankaŭ danĝero, ke uzantoj post unu malbona sperto kun programo, neniam plu volas ĝin instali, kvankam ĝi estis plibonigiga dum la fluo de tempo. Aliflanke ekzistas tre stabilaj programoj, kiuj jam de kelkaj jaroj havas tre malgrandaj numeroj 0.32. En la „malhela“ mondo de komercaj programoj la numeradon diktas la merkato. Ofte oni celas pli altan numeron ol konkurenco por montri, ke la produkto estas pli matura kaj pli uzata. Sed ankaŭ konataj liberaj programoj kiel FireFox ricevas tute maljuste numeron 2.0, kvankam la ŝanĝoj estas tre malgrandaj. Frue la uzantoj ofte spertis, ke programoj kun numero, kiu estas pli malalta ol 3.0 estas tute sentaŭgaj. Lastatempe programoj estas eĉ numeritaj nur kun numero de eldono sed per jaro de eldono. En komerca programado la plej profitdona strategio estas iom post iom plibonigi kaj plivastigi la programon kaj kun ĉiu eldono gajni monon.

Mi havas la opinion, ke la pretecon de eldono kun numero 1.0 diktas la uzantoj. Se la programo estas ofte uzata kaj eraroj ne aperas (ne estas reportitaj), tiam tiu programo meritas la numeron 1.0. Do ĝis nun nur unu programo, kiun mi programis, estas publikigita kun eldono pli alta ol 1.0. En tiu situacio la programo Esperantilo preskaŭ neniam meritus tiun numeron, ĉar la nombro de Esperantistoj, kiuj precipe interesas pri tiu programo estas malalta. Sed mi mem havas iun imagon pri matureco de programo. Mi volas pretigi Esperantilo por normala uzanto kaj atingi la hodiaŭan uzeblecon (komforton de uzado) de konataj programoj. En lastaj jaroj mi rapide evoluigis la programon. Ofte mi unue volis nur oferi la principan funkciadon kaj ne zorgis pri komforto de uzado.
Tiujn lokojn mi iom post iom plibonigas.

En mia pritakso sekvaj ecoj meritas plibonigon:

 • Interaktiva tradukado. La manipulado de maŝina tradukado devus esti pli facila. Tiu metodo devas esti la ĉefa labormetodo por tradukistoj. Ĝis nun nur kelkaj programo oferas tiun labormanieron. Do pioniraj ideoj estas necesaj.
 • La kvalito de pola tradukado devas esti ekzempla.
 • La programo devas funkcii senerare por ĉefaj funkcioj.
 • La tradukado de programa interfaco devas esti kompleta por aldonaj lingvoj.
 • La gramatika korektado devas esti uzebla por ĉiutaga laboro. La mesaĝoj devas esti kompreneblaj.
 • La programo devas konduti kiel konataj programoj de ĉiutago uzado.

Preskaŭ por ĉiu punkto de tiu listo estas preskaŭ maleble difini la gradon de iu necesa trajto. Temas ja pri sugestia pritakso.
Do finfine la eldono 1.0 estas tiel grava kiel ĉiu frua eldono. Mi planas ĉe la okazo de tiu eldono iom pli varbi por la programo.
Nun mi pensas, ke la programo estas pli konata inter Linuksanoj ol inter Esperantistoj. Ĉar multaj Esperantistoj ricevas informojn nur per esperanta gazetaro aŭ helpe de lokaj kluboj, ili nenion povus ekkoni pri Esperantilo, kvankam ili posedas kaj uzas komputilojn.

Mi ne plu planas evoluigi aliajn kampojn de programo kiel tradukado al aliaj lingvoj (germana kaj angla). Tiu estos tasko por sekvantaj programistoj. Mi spertis de miaj aliaj programoj, ke la konateco de iu programo malrapide kaj konstante kreskas. Mi esperas, ke kun tempofluo raportoj de uzantoj ebligos al mi plialtigi la uzeblecon de programo.

Powered by WordPress